TUTORIAL


Standardowa procedura wykorzystania narzędzia INP polega na utworzeniu roboczego zbioru cyfrowych obrazów znamion dla własnych celów. Zbiór ten tworzy się korzystając z szablonu (przejdź do Zakładki Synteza obrazów), umożliwiającego wpisanie dopuszczalnych wartości logicznych trzech głównych symptomów znamienia (Asymetria, Brzeg, Kombinacja kolorów oraz struktur zróżnicowania powierzchni znamion), które mają się pojawić w syntezowanych obrazach. W sumie zostaje utworzonych 8 obrazów, przy czym niektóre z nich są obrazami tożsamymi, obróconymi względem osi obrotu (prostopadłej do płaszczyzny ekranu monitora) o kąt 90o. Operacja ta naśladuje możliwość oglądu przez lekarza/studenta rzeczywistego znamienia z różnych kierunków. Teraz – korzystając z przycisku Pokaż symptomy – można uzyskać informację o obecności wybranych symptomów w obrazie znamienia. Możliwość bardziej zaawansowanego wspomagania nauczania diagnostyki znamion daje postępowanie, w którym nauczyciel akademicki generuje obraz znamienia z sobie tylko znanymi symptomami, wymagając następnie od osoby kształconej/trenowanej określenia rodzaju występujących w obrazie symptomów, oraz ich ewentualnej lokalizacji.

Istnieje również możliwość korzystania z utworzonej w projekcie odrębnej bazy informacyjnej z cyfrowymi obrazami znamion melanocytowych (Zakładka Znamiona), zawierającej obrazy znamion syntezowanych (a także obrazy cyfrowe znamion rzeczywistych), jednak tylko takie, które zostały uznane za wiarygodne przez zespół lekarzy-specjalistów uczestniczących w realizacji projektu. W tym miejscu należy podkreślić, że syntezowane oraz rzeczywiste obrazy znamion melanocytowych – zapisane we wspomnianej bazie informacyjnej – są dobrane ze szczególną starannością, zawsze pod kontrolą bardzo doświadczonych lekarzy. Tylko oni są uprawnieni do zapisu obrazów znamion w tworzonej bazie informacyjnej.