SYNTEZA OBRAZÓW


W celu wygenerowania obrazów syntezowanych należy:
  • w pierwszej kolejności określić cechy symptomów Asymetria, Brzeg oraz wybrać numer Termu K, po czym
  • w drugim kroku zatwierdzić wybrane wartości poprzez przycisk Generuj obrazy.
Asymetria: Brzeg: Term K:
Nr Biały Błękitny Ciemny Brąz Jasny Brąz Czarny Czerwony Ciałka
barwnikowe
Kropki
barwnikowe
Pole
bezstrukturalne
Rozgałęzienia
pasmowate
Sieć
bawnikowa
1 N N T N N N N N N N T
2 N T N N N N N N T N N
3 N N T T N N N N N T T
4 N N T T T N T T N N T
5 N N N N T N T N T N N
6 N N T T N N T N T N N
7 N N N T N N T N N N N
8 N N T N T N T N T N T
9 N N T T N N N T N N T
10 N N T N N N N T N N T
11 N N N T N N N T N N T
12 N N T T N N T N N N T
13 N N T T T N T N T N T
14 N N T N N N T T N N T
15 N N T N T N N T N N T
16 T N T T N N T N T N T
17 N N N T N N T T N N N
18 N N T T T N T T N N T
19 T T T T N N T T T T T
20 N N T T N N T N N N T
21 N N N T N N T N N N T
22 N N T T N N T N T N N
23 N N T T N N T T T N T
24 N N T T N N N T N N T
25 N N T T N N T N N N T
26 N T T T N N T T T N T
27 N N T T N N N T T N T
28 N T T T N N T T T T T
29 T T T T N N T T N T T
30 N T T T N N T T N N T
31 N T N T T N N N T N T
32 N N T T T N T T T N T
33 N T T N T N T T N N T
34 N T T T N N T N T T T
35 N T T T N N T T T N T
36 N T N T N N N T T N N
37 T T T T T T T T T T T
38 N T T T T N N T T T T
39 T T N T N N T N T N N
40 N N T T N N N N N N T
41 N N T T T N T T T N T
42 N N T T N N N N N N T
43 N N T T N N N N N T T
44 N N T T T N N T T N T
45 N T T T N N T T T N N
46 T T T T N N T T T T T
47 N N T T N N T T N N T
48 T N T T N N T T N N T
49 N N T T N N N N N N T
50 N N T T T N T T T N T
51 T T T T N N N T T N T
52 N N T T N N N N T N T
53 N N T T N N N T N N T
54 N N N N T N T N T T N
55 N N T T N N N N T N T
56 N N T T N N N N T N T
57 T N T T N N T T T T N
58 N N T T T N T T T T T
59 T N T T N N N N T T T
60 T N T T N N N T T T T
61 T T T T N N T T T T T
62 N N T N T N T N T T N
63 T T N T N N N N T T T
64 T T T T T N T T T T T
65 T T T T N N T T T N T
66 T T T T T N T T T N N
67 N T T N T N T T T N N
68 T T T N T N T N T T T
69 T N T T T N T N T N T
70 N N T T T N N N T T T
71 N N T T T N N N T T T
72 N T T T T N N N T T T
73 N N T T T N N T T T T
74 T N T T N N N N T N T
75 N T T N T N N N T N T
76 N N T N T N N N T N N
77 T T T T T N N T T N N
78 N T T T T N T T T T T
79 T T T T T N N T T T T
80 N T T T T N N N T N T
81 T T T T T N T N T N T
82 N N T T N N T N T N T