ZESPÓŁ WYKONAWCZY


dr inż. Łukasz Piątek – główny projektant narzędzia INP
prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe – kierownik projektu
dr hab n. med. Andrzej Bieniek – główny konsultant medyczny
dr n. med. Piotr Nockowski – główny konsultant medyczny
prof. dr hab. inż. Jerzy W. Grzymała-Busse – konsultant merytoryczny
mgr Paweł Cudek