ZNAMIONA


Baza informacyjna z cyfrowymi obrazami wybranych odmian znamion melanocytowych skóry zawiera obrazy syntezowane oraz obrazy rzeczywiste. Syntezowane obrazy znamion zostały utworzone przy pomocy narzędzia INP, i zapisane w bazie po starannej weryfikacji ich jakości przez uprawnionych lekarzy. Natomiast obrazy rzeczywiste uzyskano stosując standardową procedurę dermatoskopii różnicowej czerniaka złośliwego. Obydwa rodzaje obrazów zostały zestawione w kolejności, akcentującej ich charakterystykę w zagrożeniu czerniakiem:
znamię łagodne znamię błękitne znamię podejrzane czerniak


1. Baza obrazów syntezowanych

2. Baza obrazów rzeczywistych